A. Listem (0)

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

 

Satış Koşulları

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İş bu sözleşme 13. 06. 2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

MADDE 1 – KONU

İş bu sözleşmenin konusu, SATICI’nın, ALICI’ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

MADDE 2. 1- SATICI BİLGİLERİ

Ünvan : KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İŞLETMESİ

Adres : CİBALİ MAH. KADİR HAS CAD. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ CİBALİ KAMPÜSÜ 34083 FATİH/ İSTANBUL / TÜRKİYE

Telefon: +90 216 483 9445

E-posta : 3414@khas.edu.tr

Vergi Dairesi: FATİH

Vergi No: 4860525571

MADDE 2. 2 – ALICI BİLGİLERİ

Müşteri olarak  www.3414khas.com alışveriş sitesine üye olan kişi. Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

Malın/ Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

  1. ALICI, Madde 3’te belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
  2. Sözleşme konusu ürün veya ürünler, her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI’Ya daha önce bildirilmek kaydıyla uzatılabilir.
  3. Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden 3414khas.com sorumlu tutulamaz.
  4. 3414khas.com, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
  5. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının 3414khas.com ‘a ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, 3414khas.com ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
  6. Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini   3414khas.com ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde  3414khas.com ‘a gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir.
  7. 3414khas.com  mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödedigi tutar 15 iş günü içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.
  8. Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için 3414khas.com ‘a gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri 3414khas.com tarafından karşılanacaktır.
  9. İşbu sözleşme, ALICI tarafından imzalanıp 3414khas.com ‘ye posta yoluyla ulaştırılmasından veya  elektronik ortamda okunarak onaylanmasından  sonra geçerlilik kazanır.